Думи падат на човека – (Ibrahim Osmanbašić, B i H)

Автор: LATINKA-ZLATNA
Дата: 15.05.2021 @ 12:11:24
Раздел: Преводи


Автор: Ибрахим Османбашич, Босна и Херцеговина

Големи думи падат
на малкия човек
и той расте,
а думите
нито добавят,
нито изгубват
от своя
възхитителен блясък
във вечността.


RIJEČ PADE NA ČOVJEKA

Autor: Ibrahim Osmanbašić, B i H

Velika riječ pade
na čovjeka malog
i on se uveliča
a riječ
niti šta dobi
niti šta izgubio
од svog
veličanstvenog sjaja
u vječnosti


Б.а. Стихотворението е поместено в двуезичната ми преводна поетична книга "Гравитацията на поезията" (2015) от Ибрахим Османбашич.


Думи за автора:

Ибрахим Османбашич е роден през 1964 г. в Яна, Босна и Херцеговина. Организатор е на редица културни и арт събития.
Участник е в международни литературни фестивали. Негови поетични и драматични произведения са преведени и включени в много художествени издания. Автор е на десетки рецензии, критични становища и предговори, които са публикувани под различни форми на oбществеността в Босна и Херцеговина и в чужбина. Редактор е на повече от четиридесет книги и публикации.
Ибрахим Османбашич изразява себе си в областта на музиката, живописта, фотографията, литературата и театъра. Той е създател и основател на Асоциацията за култура – Нова светлина, в която изпълнява функцията на неин председател от 2002 г. насам и която спечели достойно положение в рамките на регионалните литературни фестивали.
Автор е на книгите:
1.„Портите на сенките” – поетично-белетристична книга (КНС, Сараево, 2008);
2„Идеята – без фиксирано място на пребиваване” – поетичнобелетристична книга (КНС, Сараево, 2012).
Живее и работи в Сараево, Босна и Херцеговина.

Този текст идва от ХуЛите
http://hulite.net

URL на тази публикация е:
http://hulite.net/modules.php?name=News&file=article&sid=197933