Утворену писмо ду дяду поп...

Автор: zaltia
Дата: 24.03.2016 @ 17:17:53
Раздел: Нъ чис бългЪрски


Здравей, Дядо... здравей, Попе!!!
пишъ ти, чи буриту ми спря дъ капе...
Ни знам ф Кратунци къф ти й адресъ,
затуй в утворену писмо ми й дипешъ.
Дет съ викъ- Пролет пукна ние не.
Фанахми съ у зелену- многу и дубре.
Чи то дубре ама виш ко шъ ти рикъ-
Кацна с прелетнити птици прулеттъ,
мъ пиячкатъ ступи съ в моятъ мазъ.
Винуту на Трифун Зъризан дупихми,
ръкията и нея- чи саму тон сварихми.
Ся ко ш прая биз любимътъ ръкия,
ш съ пубъркъм аку нямъ ко дъ пия.
-Дяду попе настойчиву ш тъ пумоля,
дъ мъ викниш дъ си къркъми нъ воля.
Чи нъ теби се ти носат олиу, и вину,
ръкийкъ, и зъ живу пък и зъ умрелу.
Кът ти писни мож дъ мъ изгониш,
и при някуя вдувичкъ дъ мъ настаниш.
Ку й по младъ нямъ ич дъ ти уткажа,
там шъ могъ и кът мъж дъ съ дукажа.
Устъни сига приятелю със здрави,
мисля скору шъ си кажими Наздрави!!!

Този текст идва от ХуЛите
http://hulite.net

URL на тази публикация е:
http://hulite.net/modules.php?name=News&file=article&sid=183937